Γιώργος Κιμούλης


"Το κύτταρο του ανθρώπου είναι κεντρομόλο. Για να συνάψει όμως σχέσεις, πρέπει να λειτουργήσει φυγόκεντρα και αυτό είναι κόντρα στη φύση του..."

(Απόσπασμα από συνέντευξη στην Ιωάννα Μπλάτσου, Ελεύθερος Τύπος, 20-9-2008)
[Περισσότερα...]
© .:: JOHNNIE SOCIETY ::.
Maira Gall