Βιντάλ Σασούν
"Το μόνο μέρος όπου η επιτυχία προηγείται της εργασίας
είναι το λεξικό"
© .:: JOHNNIE SOCIETY ::.
Maira Gall